Päätöksenteko ja pöytäkirjat

Seuran ylin päätösvalta kuuluu kokouksissa läsnä olevalle jäsenistölle. Sääntömääräiset kokoukset (kevät- ja syyskokous) pidetään yleensä maaliskuussa ja marraskuussa. Niissä käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Kokouksista laaditaan läsnäololuettelo sekä pöytäkirja.

Seuraava seuran kokous on kevätkokous ja se pidetään Karhu-salissa 27.3.2019 klo 18.30. Kahvitarjoilu alkaa klo 18.

Seuran asioita hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus. Se kokoontuu yleensä, heinäkuuta lukuunottamatta, kerran kuukaudessa. Kokouksista laaditaan pöytäkirja. Viimeisin pöytäkirja tulostetaan ja laitetaan nähtäville seuran ilmoitustaululle.

Seuran viimeisin kokous oli 13.3.2019 ja seuraava pidetään 3.4.2019.

Seuran yleiskokousten ja hallituksen pöytäkirjat on digitoitu ja ne löytyvät täältä.