Päätöksenteko ja pöytäkirjat

Seuran ylin päätösvalta kuuluu kokouksissa läsnä olevalle jäsenistölle. Sääntömääräiset kokoukset (kevät- ja syyskokous) pidetään yleensä maaliskuussa ja marraskuussa. Niissä käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Kokouksista laaditaan läsnäololuettelo sekä pöytäkirja.

Viimeisin syyskokous pidettiin 23.11.2022. Sen asiakirjat ovat täällä. Viimeisin kevätkokous pidettiin 22.3.2023 ja sen asiakirjat löytyvät täältä. Seuraava yleinen kokous on syyskokous ja se pidetään 22.11.2023. Sen asiakirjat löytyvät aikanaan täältä.

Seuran asioita hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus. Se kokoontuu yleensä, heinäkuuta lukuunottamatta, kerran kuukaudessa. Kokouksista laaditaan pöytäkirja. Viimeisin pöytäkirja tulostetaan ja laitetaan nähtäville seuran ilmoitustaululle.

Hallituksen viimeisin kokous (10/2023) pidettiin 6.9.2023. Seuraava kokous pidetään 11.10.2023. Hallituksen vuoden 2023 kaikki pöytäkirjat löytyvät täältä.

Seuran kaikki yleiskokousten ja hallituksen pöytäkirjat on digitoitu ja ne löytyvät täältä.