Päätöksenteko ja pöytäkirjat

Seuran ylin päätösvalta kuuluu kokouksissa läsnä olevalle jäsenistölle. Sääntömääräiset kokoukset (kevät- ja syyskokous) pidetään yleensä maaliskuussa ja marraskuussa. Niissä käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Kokouksista laaditaan läsnäololuettelo sekä pöytäkirja.

Seuran viimeisin kokous oli syyskokous 27.11.2019. Syyskokouksen asiakirjat löytyvät täältä. Koronatilanteen vuoksi kevätkokous jäi pitämättä ja se pidetään samanaikaisesti syyskokouksen kanssa 18.11.2020. Peruuntuneen kevätkokouksen asiakirjat löytyvät täältä.

Seuran asioita hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus. Se kokoontuu yleensä, heinäkuuta lukuunottamatta, kerran kuukaudessa. Kokouksista laaditaan pöytäkirja. Viimeisin pöytäkirja tulostetaan ja laitetaan nähtäville seuran ilmoitustaululle.

Hallituksen viimeisin kokous (8/2020) pidettiin 7.10.2020. Seuraava kokous pidetään 4.11.2020. Hallituksen kuluvan vuoden pöytäkirjat löytyvät täältä.

Seuran kaikki yleiskokousten ja hallituksen pöytäkirjat on digitoitu ja ne löytyvät täältä.