Päätöksenteko ja pöytäkirjat

Seuran ylin päätösvalta kuuluu kokouksissa läsnä olevalle jäsenistölle. Sääntömääräiset kokoukset (kevät- ja syyskokous) pidetään yleensä maaliskuussa ja marraskuussa. Niissä käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Kokouksista laaditaan läsnäololuettelo sekä pöytäkirja.

Seuran viimeisin kokous oli kevätkokous 27.3.2019. Seuraava sääntömääräinen kokous on syksyllä, viimeistään marraskuussa pidettävä syyskokous.

Seuran asioita hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus. Se kokoontuu yleensä, heinäkuuta lukuunottamatta, kerran kuukaudessa. Kokouksista laaditaan pöytäkirja. Viimeisin pöytäkirja tulostetaan ja laitetaan nähtäville seuran ilmoitustaululle.

Hallituksen viimeisin kokous oli 4.9.2019 ja seuraava pidetään 9.10.2019.

Seuran yleiskokousten ja hallituksen pöytäkirjat on digitoitu ja ne löytyvät täältä.