Päätöksenteko ja pöytäkirjat

Seuran ylin päätösvalta kuuluu kokouksissa läsnä olevalle jäsenistölle. Sääntömääräiset kokoukset (kevät- ja syyskokous) pidetään yleensä maaliskuussa ja marraskuussa. Niissä käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Kokouksista laaditaan läsnäololuettelo sekä pöytäkirja.

Koronatilanteen vuoksi vuoden 2020 kevätkokous jäi pitämättä ja se pidettiin samanaikaisesti syyskokouksen kanssa 18.11.2020. Kokousasiakirjat löytyvät täältä. Peruuntuneen kevätkokouksen asiakirjat löytyvät täältä.

Seuran asioita hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus. Se kokoontuu yleensä, heinäkuuta lukuunottamatta, kerran kuukaudessa. Kokouksista laaditaan pöytäkirja. Viimeisin pöytäkirja tulostetaan ja laitetaan nähtäville seuran ilmoitustaululle.

Hallituksen viimeisin kokous (1/2021) pidettiin 13.1.2021. Seuraava kokous pidetään 10.2.2021. Hallituksen kuluvan vuoden pöytäkirjat löytyvät täältä.

Seuran kaikki yleiskokousten ja hallituksen pöytäkirjat on digitoitu ja ne löytyvät täältä.