Päätöksenteko ja pöytäkirjat

Seuran ylin päätösvalta kuuluu kokouksissa läsnä olevalle jäsenistölle. Sääntömääräiset kokoukset (kevät- ja syyskokous) pidetään yleensä maaliskuussa ja marraskuussa. Niissä käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Kokouksista laaditaan läsnäololuettelo sekä pöytäkirja.

Seuran viimeisin kokous oli syyskokous 27.11.2019. Syyskokouksen asiakirjat löytyvät täältä. Seuraava yleinen kokous on kevätkokous ja se pidetään MYÖHEMMIN ILMOITETTAVANA AJANKOHTANA. Sen asiakirjat löytyvät täältä.

Seuran asioita hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus. Se kokoontuu yleensä, heinäkuuta lukuunottamatta, kerran kuukaudessa. Kokouksista laaditaan pöytäkirja. Viimeisin pöytäkirja tulostetaan ja laitetaan nähtäville seuran ilmoitustaululle.

Koronatilanteen vuoksi hallituksen viimeisin kokous (4/2020) pidettiin sähköpostikokouksena 1.4.2020. Seuraava varsinainen kokous pidetään 10.6. Hallituksen kuluvan vuoden pöytäkirjat löytyvät täältä.

Seuran kaikki yleiskokousten ja hallituksen pöytäkirjat on digitoitu ja ne löytyvät täältä.