Historia

Vuoden Jaakot

Joensuun Jääkarhujen vuosipäiväksi muotoutunutta Jaakon päivää on vietetty vuodesta 2001 alkaen. Perinteeksi on muodostunut valita vuoden Jaakko, joka on merkittävällä tavalla toiminut seuran hyväksi.

2023 Marja Tolvanen

Seuran puheenjohtaja Jarno Linnolahti julkisti Vuoden 2023 Jaakon perustellen valintaa seuraavasti:

Vuonna 2023 Vuoden Jaakon tunnustuksen perusteluina ovat aktiivisuus, luotettavuus ja innostunut työ avantouinnin ja Jääkarhujen hyväksi.

Marja Tolvanen on ollut jääkarhujen jäsen yli 16 vuotta. Seuran hallinnossa hän on ollut vasta tämän vuosikymmenen, mutta koko sen ajan hyvin innokas, aktiivinen ja luotettava ”kopinottaja” aina, kun apua ja toimeen ryhtymistä on tarvittu.

Kauneus on katsojan silmissä, mutta viimeiset vuodet se on Jääkarhujen toimipaikassa ollut hyvin vahvasti Marja Tolvasen käsissä. Olipa sitten kyseessä kauniit kukkaistutukset tai jokavuotinen tupakantumppien, nuuskapussien ja purukumien keruuprojekti.

Kuvia juhlista ja puheenjohtajan puhe kokonaisuudessaan löytyy täältä.

2022 Riitta Kankkunen

Seuran puheenjohtaja Jarno Linnolahti julkisti Vuoden 2022 Jaakon perustellen valintaa seuraavasti:

Vuonna 2022 Vuoden Jaakon tunnustuksen perusteluina ovat pitkäaikainen, innostunut, pirteä ja vahvasti sosiaalinen työ avantouinnin ja Jääkarhujen hyväksi.

Riitta Kankkunen on ollut jääkarhujen jäsen 10 vuotta. Vuodesta 2016 lähtien hän on toiminut Mäntyniemitoimikunnassa ja vuodesta 2018 sen toisena kymppinä, osoittaen siinä määrätietoisuutta, vastuullisuutta ja hyvää johtamistaitoa.

Viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä ansiona todettakoon Riitta Kankkusen viimekäden vastuu siitä, että seuran tilaisuuksista kaikilta jää hyvä maku suuhun. Niin varmasti tänäänkin.

Kuvia juhlista ja puheenjohtajan puhe kokonaisuudessaan löytyy täältä.

2021 Vesa Tuominen

Seuran puheenjohtaja Jarno Linnolahti julkisti Vuoden 2021 Jaakon perustellen valintaa seuraavasti:

Vuonna 2021 Vuoden Jaakon tunnustuksen perusteluina ovat pitkäjännitteinen elämäntyö avantouinnin ja Jääkarhujen hyväksi.

  • Vesa Tuominen on ollut jääkarhujen jäsen liki alusta alkaen, jo ennen oman, itsenäisen seuran perustamista, eli vuodesta 1989.
  • Kilpailevana avantouimarina hän on saavuttanut lähes kaiken. Hänet on palkittu kirkkailla, jopa kirkkaimmilla mitaleilla avantouinnin MM- ja SM-kisoissa. Hän on saanut avantouinnista myös kunniapalkintoja. Yksi jäi kuitenkin saamatta, kisojen nuorin osanottaja. Sen sijaan kisojen vanhimmaksi hänet on valittu kahdesti.
  • Viime vuosien myötä tutkijakoulutuksen saaneesta FT Vesa Tuomisesta on kehittynyt avantouinnin historian tietäjä ja tuntija. Tietokirjailijan tutkimusharrastukseen lisättiin vuonna 2019 Joensuun Jääkarhujen historiikin kirjoittaminen ja seuran muistitiedon kerääminen.
  • Työ etenee ja se valmistuu ajallaan.
  • Kuvia juhlasta löytyy täältä.

2020 Pasi Mikkonen

Seuran puheenjohtaja Jarno Linnolahti julkisti Vuoden 2020 Jaakon perustellen valintaa seuraavasti: ”Seuran vuosipäivää on vietetty vuodesta 2001, joten Vuoden Jaakko julkistetaan nyt 20:nnen kerran. Valinta on aina arvovalinta ja aika usein myös vaikea, sillä 2000 jäsenen yhteisössä ansioituneita on useita ja ansioitua voi monin eri tavoin.

Vuonna 2020 Vuoden Jaakon tunnustuksen perusteluina ovat monipuolisuus, tunnollisuus ja luotettavuus.

– Vuoden Jaakko on ollut vuodesta 2012 lähtien seuramme hallituksessa keskeisissä tehtävissä, mm. varapuheenjohtajana ja rahastonhoitajana.

– Erityisen ansiokkaasti hän toimi Joensuussa pidettyjen vuoden 2020 Talviuinnin SM-kisojen järjestelytoimikunnassa.

– Kaikkien kilpailevien avantouimarien tuntema Vuoden Jaakko on, entisenä kilpa-uimarina, voittanut lukuisia mitaleita avantouinnin SM- ja MM-kilpailuissa ja tehnyt näin merkittävää pr-työtä joensuulaisen avantouinnin hyväksi.

– Vuoden 2019 alusta hänestä tuli Jääkarhujen kasvot, kun hän aloitti työnsä seuran palveluksessa talonmies-isännöitsijän tehtävissä.

Joensuun Jääkarhujen Vuoden Jaakko 2020 on Pasi Mikkonen.

2019 Pirjo Nevalainen ja Vilho Nuutinen

Seuran puheenjohtaja Jarno Linnolahti julkisti Vuoden 2019 Jaakot perustellen valintaa seuraavasti: ”Seuran vuosipäivää on vietetty vuodesta 2001, joten Vuoden Jaakko julkistetaan nyt yhdeksännentoista kerran. Valinta on aina arvovalinta ja aika usein myös vaikea, sillä yli 1700 jäsenen yhteisössä ansioituneita on useita ja ansioitua voi monin eri tavoin.

Palkitsemisessa tärkeitä hyveitä ovat tasa-arvo ja tasapuolisuus. Aina emme valitettavasti pysty noudattamaan sukupuolten välistä tasa-arvoa, mutta nyt seuran juhlavuonna ongelma ratkaistiin siten, että päätettiin nimetä kaksi Jaakkoa. Molemmat Juhlavuoden Vuoden Jaakot ovat erityisen ansioituneita ja jääkarhujen kiitokset ansaitsevia henkilöitä.

Juhlavuoden 2019 Vuoden Jaakkojen tunnustusten perusteluita ovat luotettavuus ja omatoimisuus.

Juhlavuoden Vuoden Rouva Jaakko on ollut seuran hallituksessa eri tehtävissä yhtäjaksoisesti vuodesta 2012 eli kohta kahdeksan vuoden ajan.

Vuoden Rouva Jaakon tärkeä hyve on luotettavuus. Tätä on ollut helppo hyödyntää, sitä on hyödynnetty ja sitä tullaan hyödyntämään myös jatkossa mitä erilaisimmissa kriittisten työtehtävien sijaisuuksissa.

Juhlavuoden Vuoden Herra Jaakko on ollut vuosia keskeisessä roolissa talkootyössä ja vuodesta 2014 valittuna luottamushenkilönä Mäntyniemitoimikunnassa ja vuodesta 2016 sen ns. miesporukan kymppinä.

Vuoden Herra Jaakon tärkeä hyve on omatoimisuus. Hän ilmestyy toimipaikkaan joka ilta paitsi saunomaan myös tarkastuskäynnille, että paikat on kunnossa. Seuraava käynti on aamulla aikaisin, jolloin illalla havaitut puutteet laitetaan kuntoon.

Joensuun Jääkarhujen Juhlavuoden Vuoden Jaakot 2019 ovat seuramme monivuotiset jäsenet Pirjo Nevalainen ja Vilho Nuutinen.”

2018 Arto Kärnä

Seuran puheenjohtaja Jarno Linnolahti julkisti Vuoden 2018 Jaakon perustellen valintaa seuraavasti: ”Vuoden Jaakko julkistetaan nyt kahdeksannentoista kerran. Valinta on aina arvovalinta, sillä yli 1500 jäsenen yhteisössä ansioituneita on useita ja ansioitua voi monin eri tavoin. Palkitsemisessa tärkeitä hyveitä ovat tasa-arvo ja tasapuolisuus. Aina emme valitettavasti pysty noudattamaan sukupuolten välistä tasa-arvoa, mutta aina Vuoden Jaakko on ollut ja on varmasti myös jatkossa erityisen ansioitunut ja jääkarhujen kiitokset ansaitseva henkilö. Vuonna 2018 Vuoden Jaakon tunnustus on palkinto valmiiksi saatetusta elämäntyöstä. Tämä avantouintikeskus on yhden ja saman arkkitehdin luomus. Se on nyt sitten valmis. Tontti on täyteen rakennuttu, joten jos kasvu jatkuu edelleen merkittävästi, meidän on etsittävä uusia ratkaisuja. Vuoden Jaakon tuntevat myös kaikki kilpailevat avantouimarit, sillä entisenä joensuulaisena kilpauimarina hän on voittanut lukuisia mitaleita avantouinnin SM- ja MM-kilpailuissa ja tehnyt näin merkittävää pr-työtä suomalaisen avantouinnin hyväksi. Joensuun Jääkarhujen Vuoden Jaakko 2018 on seuramme monivuotinen jäsen ja toimipaikkamme arkkitehti Arto Kärnä.”

Puhe kokonaisuudessaan

2017 Jarno Linnolahti

Seuran varapuheenjohtaja Pasi Mikkonen julkisti Vuoden 2017 Jaakon perustellen valintaa seuraavasti: ”Tämän vuoden Jaakko liittyi Joensuun Jääkarhut ry:n jäseneksi vuonna 1994. Hän tuli valituksi yhdistyksemme hallitukseen vuoden 1995 vuosikokouksessa. Hallituksen jäsenenä hän toimi aina vuoteen 2007 saakka. Eli siis kaksitoista vuotta hallitustyöskentelyä, osan aikaa myös yhdistyksen sihteerin luottamustoimea hoitaen. Vuonna 2008 hän aloitti Joensuun Jääkarhujen puheenjohtajana. Tämän jälkeen jäsenistö on valinnut hänet kerta toisensa jälkeen uudelleen vaativaan virkaansa. Näin ollen tämä kuluva vuosi on hänelle 10. seuramme puheenjohtajana, 22. vuosi Jääkarhujen luottamustoimessa ja 24. vuosi seuramme jäsenenä. Luottamustoimensa hän on hoitanut erittäin kiitettävästi, aina Jääkarhujen etua valvoen ja puolustaen. Mainittakoon vielä, että yleensä Vuoden Jaakon valitsee yhdistyksemme puheenjohtaja jäsenistöltä tulleiden esitysten pohjalta. Tiedän, että tänä vuona jäsenistön tekemissä Jaakko-ehdotuksissa toistui yksi nimi ylitse muiden. Siksi uskalsimme toimeenpanna tämän, noin 15 minuuttia kestävän yllätysvallankaappauksen yhdistyksen puheenjohtajalta varapuheenjohtajalle. Yhdistyksemme on muuttunut 28- vuotisen historiansa aikana merkittävästi. Viimeisen 22 vuoden aikana tuohon muutokseen on ollut keskeisesti vaikuttamassa Joensuun Jääkarhujen Vuoden Jaakko vuonna 2017, Jarno Linnolahti. ”

Puhe kokonaisuudessaan

2016 Elina Mäkinen

Seuran puheenjohtaja Jarno Linnolahti julkisti Vuoden 2016 Jaakon perustellen valintaa seuraavasti: ”Vuoden Jaakko nimetään nyt kuudennentoista kerran. Valinta on aina arvovalinta, sillä yli 1200 jäsenen yhteisössä ansioituneita on useita ja ansioitua voi myös monin eri tavoin. Hyvän ilmapiirin kannalta on tärkeää, että seurasta löytyy sääntöjen puitteissa mieluista virikettä mahdollisimman monelle. Myös palkitsemisessa on tärkeää muistaa tasa-arvo ja monipuolisuus. Saunomisen ja avantouinnin lisäksi seuralla on muutakin vakiintunutta toimintaa, patikkaretkiä ja kilpailumatkoja. Vuosittaisissa avantouintikilpailuissa avantouimarit eri puolilta maata, jopa eri puolilla maailmaa tapaavat toisensa, kuin luokkakokouksissa ikään. Tämä lähentää, vähentää ennakkoluuloja, lisää näkyvyyttä ja tuo harrastukselle positiivista julkisuutta. Tänä vuonna Vuoden Jaakon tunnustuksen perusteluita ovat sisukkuus, päättäväisyys ja periksiantamattomuus. Vuoden Jaakoksi valittu on perinteisten avantouintikilpailujen lisäksi jääuimarina osallistunut hienolla menestyksellä useisiin ylipitkiin, jopa kilometrin pituisiin – toistan – jopa kilometrin pituisiin, avantouintikilpailuihin eri puolilla maailmaa. Vuosi sitten hän oli mukana kutsuttuna uimarina kansainvälisessä ”Fast and Frozen” viestijoukkueessa, joka ui edestakaisin Pohjoiskanaalin yli PohjoisIrlannista Skotlantiin. Joukkueessa oli kuusi uimaria ja matka oli yhteensä 86 km. Joensuun Jääkarhujen Vuoden Jaakko 2016 on seuran uintisankaritar Elina Mäkinen. ”

Puhe kokonaisuudessaan  Valokuvia Facebookissa

2015 Ilmo Nousiainen

Seuran puheenjohtaja Jarno Linnolahti julkisti Vuoden 2015 Jaakon perustellen valintaa seuraavasti: ”Vuoden Jaakko nimetään nyt viidennentoista kerran. Valinta on aina visainen, sillä yli 1000 hengen yhteisössä ansioituneita on useita ja ansioitua voi monin eri tavoin. Hyvän ilmapiirin kannalta on tärkeää, että seurasta löytyy sääntöjen puitteissa mieluista virikettä mahdollisimman monelle. Myös ansioituneiden muistamisessa on tärkeää muistaa tasa-arvo ja monipuolisuus. Saunomisen ja avantouinnin lisäksi seuralla on paljon muutakin toimintaa. Osallistumme avantouintikilpailuihin, joissa avantouimarit eri puolilta maata, jopa eri puolilla maailmaa tapaavat, kuin luokkakokouksessa ikään. Tämä lähentää, lisää näkyvyyttä ja tuo harrastukselle positiivista julkisuutta. Kilpailumatkojen lisäksi seura on järjestänyt ja tukenut erilaisia ulkoilu- ja liikuntapäiviä, joista erityisen suosittuja ovat olleet kevään ja syksyn patikkaretket. Tänä vuonna tunnustus annetaan pitkäaikaisesta, osaavasta ja innostuneesta työstä Joensuun Jääkarhujen liikuttajana. Joensuun Jääkarhujen Vuoden Jaakko 2015 on seuran suosittujen kevään ja syksyn patikkaretkien järjestäjä ja eräopas Ilmo Nousiainen”

Puhe kokonaisuudessaan  Valokuvia Facebookissa

2014 Riitta Sarola

Seuran puheenjohtaja Jarno Linnolahti julkisti Vuoden 2014 Jaakon perustellen valintaa seuraavasti: Vuoden Jaakko nimetään nyt neljännentoista kerran. Valinta on ollut yleensä visainen, sillä ansioituneita on aina useita ja ansioitua voi monin eri tavoin. Tänä vuonna valinta oli kuitenkin helppoa, sillä valittavan erityisansioina painotettiin moniosaamista, ystävällisyyttä ja läsnäoloa. Nämä painotukset ovat seuralle tärkeitä hyveitä, sillä avantouintikeskuksemme palvelee vuoden jokaisena päivänä jäseniensä lisäksi useita satoja vierailijoita. Varovastikin arvioiden seuran toimitiloihin tehdään vuositasolla reilusti yli 100 000 käyntiä.Vuoden Jaakko on taatusti näkyvin ja luultavasti myös parhaiten tunnettu jääkarhu. Hänet tapaa täällä joka päivä, hän tietää ja taitaa, häneltä kysellään ja ilmeisen mieluusti hän myös vastaa. Ei hänestä muuten käytettäisi nimitystä ”se ystävällinen jääkarhu-rouva”. Joensuun Jääkarhujen Vuoden Jaakko 2014 on seuran talonmies ja sihteeri Riitta Sarola

Puhe kokonaisuudessaan  Valokuvia Facebookissa

2013 Jorma Hämäläinen

Seuran puheenjohtaja Jarno Linnolahti julkisti Vuoden 2013 Jaakon perustellen valintaa seuraavasti: ”Vuoden Jaakon valinta on aina visainen asia, sillä ansioituneita on useita ja ansioitua voi monin eri tavoin. Tänä vuonna tunnustus annetaan toistamiseen elämäntyöstä Joensuun Jääkarhujen hyväksi. Vuoden Jaakko on 20 vuoden ajan ollut kenties näkyvin hahmo ja keskeisin organisaattori seuran talkootoiminnassa. Hänet tapaa täällä joka aamu, hän tietää ja taitaa, häneltä kysellään ja mieluusti hän antaa myös neuvoja, opastaa ja auttaa. Häntä ja hänen rauhallista olemustaan kunnioitetaan ja arvostetaan. Joensuun Jääkarhujen Vuoden Jaakko vuonna 2013 on seuran todellinen Mr. Jääkarhu Jorma Hämäläinen”

Puhe kokonaisuudessaan  Valokuvia Facebookissa

2012 Timo Vaittinen

Seuran puheenjohtaja Jarno Linnolahti julkisti Vuoden 2012 Jaakon perustellen valintaa seuraavasti: ”Vuoden Jaakon valinta on aina visainen asia, sillä ansioituneita on useita ja ansioitua voi monin eri tavoin. Tänä vuonna tunnustus annetaan elämäntyöstä Joensuun Jääkarhujen hyväksi. Joensuun Jääkarhujen avantouintikeskus palvelee vuoden jokaisena päivänä 1000 jäsentään ja satoja vierailijoita. Vuositasolla tämä merkitsee, että seuran toimitiloihin tehdään yli 100 000 käyntiä. Tilojen kunnossapito perustuu paljolti talkootyöhön. Talkootyöstä kuuluu kiitos monille, mutta tämän toiminnan organisoinnista vastaavat vain harvat. Kaikkien jääkarhujen tuntema Vuoden Jaakko on seuran perustajajäseniä ja on yli 20 vuoden ajan ollut näkyvä hahmo ja keskeinen organisaattori seuran talkootoiminnassa. Hän näkyy ja kuuluu, häneltä kysellään, häntä pyydetään ja hänestä myös puhutaan. Joensuun Jääkarhujen Vuoden Jaakko vuonna 2012 on Timo Vaittinen.”

Puhe kokonaisuudessaan  Valokuvia Facebookissa

2011 Mika-Jussi Mononen

Seuran puheenjohtaja Jarno Linnolahti julkisti Vuoden 2011 Jaakon perustellen valintaa seuraavasti: ”Joensuun Jääkarhut isännöi helmikuussa Joensuun Ilosaaressa pidettyjä Avantouinnin SM-kilpailuja. Vuoden Jaakoksi valittu henkilö toimi kisoja valmistelleen järjestelytoimikunnan puheenjohtajana ja myös itse kilpailujen johtajana. Kisat olivat Joensuun Jääkarhuille suuri menestys ja ne toivat seuralle paitsi mainetta myös runsaasti sisääntuloja. Joensuun Jääkarhut voitti kisoista myös arvostetun Laurin Maljan kilpailujen aktiivisimpana talviuintiseurana. Joensuun Jääkarhujen Vuoden Jaakko vuonna 2011 on Mika-Jussi Mononen .”

Puhe kokonaisuudessaan  Katso video

2010 Linnea Harinen

Seuran puheenjohtaja Jarno Linnolahti julkisti Vuoden 2010 Jaakon perustellen valintaa seuraavasti: ”Kauneus on katsojan silmissä, mutta Jääkarhujen toimipaikassa se on pitkään ollut yhden henkilön käsissä. Hän on useiden vuosien ajan pitänyt huolta Jääkarhujen toimipaikan ulkoisesta viihtyvyydestä vastaten aluksi toisten kanssa, mutta viime vuosina lähes yksin Mäntyniemen ulko- ja sisäkasvien hyvinvoinnista. Lisäksi kaikki on tapahtunut vielä kiltisti, nöyrästi ja pyyteettömästi. Joensuun Jääkarhujen Vuoden Jaakko vuonna 2010 on Linnea Harinen.”

Puhe kokonaisuudessaan

2009 Jukka Vuorinen

Seuran puheenjohtaja Jarno Linnolahti perusteli Vuoden Jaakon valintaa seuraavasti: ”Juhlavuoden Jaakko on kaikille tuttu. Hän on toiminut kehittäjänä, vaikuttajana ja uutterana puuhamiehenä seuran kaikissa keskeisissä luottamustehtävissä: seuran puheenjohtajana, Mäntyniemitoimikunnan puheenjohtajana sekä seuran sihteerinä. Lisäksi hän on merkittävällä ja erityisen myönteisellä tavalla vaikuttanut seuran julkikuvaan ja talouteen vastatessaan mm. seuran kotisivujen laadinnasta ja ylläpidosta sekä seuran kokous- ja juhlatilojen vuokraustoiminnasta.  Joensuun Jääkarhujen Vuoden Jaakko vuonna 2009 on Jukka Vuorinen

Puhe kokonaisuudessaan

2008 Marja-Liisa Muikku

Seuran puheenjohtaja Jarno Linnolahti julkisti Vuoden Jaakon seuraavin sanoin: ”Tämän vuoden valintaa voidaan perustella, että se on vaatimaton kiitos ja pieni kunnianosoitus siitä uurastuksesta ja uutterasta työpanoksesta, mitä valittu on vuosien saatossa tehnyt jääkarhujen hyväksi. Joensuun Jääkarhujen Vuoden Jaakko vuonna 2008 on Mäntyniemitoimikunnan pitkäaikainen jäsen Marja-Liisa Muikku

Puhe kokonaisuudessaan

2007 Jyrki Leivonen

Varatuomari Jyrki Leivonen on hallituksen pitkäaikainen jäsen ja hänen veroasiantuntemuksensa avulla seuralle palautui vuonna 2006 rakennushankkeisiin sisältyvää arvonlisäveroa yli 41.000 euroa. Myös vuoden 2005 verotuksesta tehty oikaisuvaatimus menestyi ja seuralle palautettiin jo maksuunpantuja veroja yli 1500 euroa.

2006 Reijo Vauhkonen

Teollisuusneuvos Reijo Vauhkosen perustama Tulikivi Oyj lahjoitti uudisrakennuksen takkahuoneeseen vuolukivitakan joka on koristeltu hiekkapuhalletulla Jääkarhujen logolla.

2005 Petteri Kiljunen


Jaakon päivä 2006, haitari soi!

Petteri Kiljunen toimi lähes 12 vuotta seuran puheenjohtajana vuosina 1994-2005. Hänen kaudellaan seuran jäsenmäärä ja toiminta kasvoi nykyisiin mittoihinsa. Petteri Kiljunen vaikutti merkittävästi myös seuran nykyisten toimitilojen aikaansaamiseen.

2004 Osmo Nevalainen

Kiinteistöpäällikkö Osmo Nevalainen toimi ansiokkaasti rakennustoimikunnan puheenjohtajana, kun Jääkarhujen vuonna 2005 valmistuneita toimitiloja rakennettiin.

2003 Kyösti Kakkonen

Toimitusjohtaja Kyösti Kakkosen johtama Joensuun Tokmanni oli luotettava ja varma kohde Jääkarhujen avustuslähetystöille. Lahjoituksina saaduilla Tokmannin kynttilöillä ja ulkotulilla luotiin usean vuoden ajan joulutunnelma Mäntyniemeen.

2002 Jouko Kantola

Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin (nykyisin Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä)  henkilöstöpäällikkö Jouko Kantolan valinta vuoden Jaakoksi oli Jääkarhujen tunnustus niille työnantajille, jotka uskovat avantouinnin terveysvaikutuksiin. Tästä osoituksena työnantajan vuosittainen taloudellinen tuki henkilöstölleen Jääkarhujen jäsenmaksuun.

2001 Juhani Meriläinen


Jaakon päivä 2007, letut maistuvat!

Ensimmäiseksi Jaakoksi valittiin kaupunginjohtaja Juhani Meriläinen. Valinnalla seura tahtoi kiittää Joensuun kaupunkia saamastaan tuesta ja hyvästä yhteistyöstä.